Obrazek główny

Zrób MultiUczynek!

Twoje punkty za udział w Letniej Grze mogą wesprzeć wybraną akcję charytatywną.

Twój ranking nie spada, więc pomóc wypada! Dołącz do ekipy MultiUczynkowców i pokaż, jak się to robi!

Wesprzyj akcję!
Obrazek Fundacji

Fundacja Atalaya

Misją Fundacji Atalaya jest wspieranie młodych osób z pieczy zastępczej (domów dziecka i rodzin zastępczych) we wchodzeniu w samodzielną dorosłość. Fundacja prowadzi Centrum Usamodzielnienia Młodzieży Atalaya „CUMA”, w którym młodzież otrzymuje długofalowe wsparcie w kluczowych obszarach życia. Organizuje warsztaty (poszerzające wiedzę, rozwijające kompetencje społeczne), korepetycje, konsultacje, terapię indywidualną, spotkania grupowe czy wyjazdy integracyjne.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na remont i doposażenie przestrzeni socjalnej i terapeutycznej w „CUMA” oraz na sfinansowanie terapii indywidualnej młodzieży.


Więcej informacji o Fundacji: www.atalaya.pl

Obrazek fundacji

Fundacja Senior w Koronie

Fundacja Senior w Koronie zajmuje się opieką nad starszymi żyjącymi w wieloletnim ubóstwie. Prowadzi m.in. Bank żywności SwK – akcję, mającą na celu dożywianie około stu podopiecznych w ich miejscu zamieszkania, a także otwartą podzielnię, z której korzystają seniorzy powyżej 75. roku życia. Współpracuje z wieloma instytucjami, które kierują do Fundacji osoby wymagające wsparcia: z ośrodkami opieki społecznej, hospicjami, przychodniami i innymi organizacjami pozarządowymi.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na dożywianie podopiecznych Fundacji oraz na tegoroczne paczki świąteczne i poczęstunek wigilijny dla seniorów.


Więcej informacji o Fundacji: https://fundacjaseniorwkoronie.org/ i Facebook

obrazek fundacji

Fundacja Rozwój Integracja Sport

Fundacja Rozwój Integracja Sport ukierunkowana jest na aktywizację osób z niepełnosprawnościami wykluczonych społecznie bądź zagrożonych takim wykluczeniem. Jako wybitni sportowcy, którzy odnosili sukcesy w szermierce olimpijskiej i paraolimpijskiej, wioślarstwie oraz koszykówce na wózkach podopieczni wiedzą, że sport jest doskonałą okazją do integracji.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu sportowego, z którego będą korzystali niepełnosprawni podopieczni Fundacji.


Więcej informacji o Fundacji: https://rozwojintegracjasport.pl/o-nas/ i Facebook

Obrazek Multiuczynku
Wesprzyj młodzież z domów dziecka i rodzin zastępczych
Pomóż zebrać środki na żywność dla seniorów w ubóstwie
Dołóż się do sprzętu sportowego dla osób niepełnosprawnych

Zrób MultiUczynek

Trenuj w szlachetnym celu! Twoja aktywność może wspomóc dowolną z trzech akcji charytatywnych.